شرایط و قوانین

تعاریف : 

۱- کارفرما : مشتری یا سفارش دهنده ی کار که مطابق با خدمت انتخابی ، تمامی سفارشات از طرف او ، پرداخت می شود .

۲- وبسایت نماعکس : منظور www.namaaks.ir می باشد که انجام دهنده سفارش کارفرما است.

۳- فیدبک : اصلاحاتی که بر روی سفارش توسط نظر کارفرما اعمال می شود . تعداد فیدبک ها در صفحه تعرفه خدمات برای هر خدمت تعیین شده است .

۴- نمونه طرح اولیه :طرح های که توسط متخصصین وبسایت نماعکس به کارفرما پس از سفارش ارسال می شود و کارفرما موظف است که از بین طراح ها یکی را برگزیند در غیر این صورت از فیدبک های اصلاحی سفارش او به ازاء هر نمونه طرح اضافی کسر خواهد شد .

تعهدات وبسایت نماعکس :

۱- وبسایت نماعکس موظف است اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما را با دقت مطالعه و بررسی نماید تا در تحویل کار نهایی بتواند به درستی عمل کند.

۲- وبسایت نماعکس متعهد است برای موضوع سفارش نمونه طرح اولیه را ارائه نماید تا کارفرما بتواند از میان آن ها بهترین را انتخاب کند.

۳- وبسایت نماعکس متعهد است طرح اولیه انتخاب شده توسط کارفرما را با اصلاحاتی که با کارفرما به توافق می رسد  به اتمام رسانده و کار نهایی را تحویل دهد .

۴- کلیه ی اطلاعاتی که توسط کارفرما در اختیار وبسایت نماعکس قرار می گیرد محرمانه است ، وبسایت نماعکس موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.

تعهدات کارفرما :

۱- کارفرما متعهد می شود کلیه ی اطلاعات و مصالح لازم جهت آشنایی و انجام خدمت مورد نظرش را در اختیار وبسایت نماعکس قرار دهد.

۲- در صورتی که کارفرما در حین انجام کار ، بدون اطلاع وبسایت نماعکس ، موضوع سفارش را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید ، ویا نمونه طرح های اولیه را به شخص دیگری در میان بگذارد ، وبسایت نماعکس مختار است در هر مرحله از انجام سفارش کارفرما ،سفارش را کنسل نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط وبسایت نماعکس ، کارفرما ملزم به پرداخت حق الزحمه ی وبسایت نماعکس تا آن مرحله خواهد بود .

۳- کارفرما متعهد می شود در هر مورد از سفارشات انتخابی خود ، حداقل ۲ نمونه را به صورت چاپی (شامل پوستر ، بنر ، کارت ویزیت ، بروشور) و یک نمونه فایل کامپیوتری (شامل  انواع فیلم های کوتاه و بلند ، تیزر تبلیغاتی ، موشن گرافیک ، عکاسی و ادیت ، لوگو ، نقاشی دیجیتال ، وکتور آرت ، پوستر ، بروشور ، بنر ، کارت ویزیت ) را به عنوان نمونه کار به وبسایت نماعکس تحویل دهد.

۴- چنانچه کارفرما به هر دلیلی اعم از منتفی شدن سفارش یا دلایل شخصی دیگر از ادامه ی کار منصرف شود ، کارفرما ملزم به پرداخت حق الزحمه ی وبسایت نماعکس تا آن مرحله خواهد بود.

توجه :  نمونه طرح اولیه (هم در تعهدات وبسایت نماعکس و هم در تعهدات کارفرما) فقط مربوط به خدمات طراحی لوگو - بروشور - پوستر - بنر - کارت ویزیت می باشد و بقیه ی خدمات مشمول ارائه طرح اولیه نیستند و فقط اصلاحات سفارش ، آن هم بر اساس تعداد فیدبک های تعیین شده در هر نوع خدمت انجام می شود. اطلاحات سفارش فقط بر اساس تعداد فیدبک های تعیین شده در هر کدام از خدماتی که در وبسایت نما عکس ارائه شده انجام می شود.